Sunday, May 31, 2009

Sa tatlo at may limang dipang silid


Sa tatlo at may limang dipang silid
ni Amos Tarana
Bahay silungan,
bahay pahingahan kung ituring.
Silungan sa init,
kumot sa lamig,
himlayan ng katawang
sala sa init, sala sa lamig.

Puno ng gamit, lima ang kabinet,
may mga malalaking bag at karton,
isang telebisyon,
dalawang refrigerator
at apat na kamang double deck.
Dagdag pa ang mga abubot
at personal na gamit.

Labing isa ang nanunuluyan,
may mga mag-aasawa at magkakaibigan,
lima ang mga babae,
anim ang mga lalake – nagsisiksikan,
tabi-tabi sa higaan.
Nag-uunahan – bawal ang mabagal
sa nag-iisang palikuran.

Maliit man ang silid,
malalaki man ang mga gamit,
walang magagawa
kahit mukha’y magkapalit-palit.
Kailangan lang magkasya
ang kakarampot na kita
[para pang-ambag sa upa]
at nang sa ’pinas ay may maiuwi pa.Al Satwa, Dubai, UAE

Agosto 2008

Pakikinig sa Sarili


Pakikinig sa Sarili

ni Amos Tarana
Sa katahimikan ng aking isip

Umalingawngaw ang
Malaon nang hibik
Ng aking puso

Sa katahimikan ng aking isip

Napakinggan ko ang sarili na
Lumilikha, bumubuo
Ng tugtugin

Sa katahimikan ng aking isip

Nawari ko ang hinahangad
Ng maliit at nakagapos
na tinig sa aking loob

Sa katahimikan ng aking isip

Nakita ko ang sarili na
Nagsusulat ng mga
Tula at kuwento

Sa katahimikan ng aking isip

Naunawaan ko ang hinagpis
Na pilit na isinasaisantabi
Ng buhay mahirap

Sa katahimikan ng aking isip

Naramdaman ko ang tuwa
Sa pagsilip at paglikha
Ng mga larawan

Sa katahimikan ng aking isip

Naging kaisa ko ang sa akin
ay may gawa, ako’y naging
kanyang kamanlilikha

Sa katahimikan ng aking isip

2 Okt. 2008
Al Satwa, Dubai, UAE

Pikit Mata


Pikit Mata

ni Amos TaranaMga mata mo’y ipikit
Upang huwag makita
Ang aking paglayo

Mga mata mo’y ipikit
Upang huwag makita
Bigat sa aking puso

Mga mata ko’y ipipikit
Upang huwag makita
Ang pagtawid ng dagat

Mga mata ko’y ipipikit
Upang huwag makita
Ang paglipad sa kalawakan

Mga mata ko’y ipipikit
Upang huwag makita
Na sa iyo at sa bansa’y

…papalayo


02 Agosto 2008
Qatar Airways