Sunday, May 31, 2009

Pakikinig sa Sarili


Pakikinig sa Sarili

ni Amos Tarana
Sa katahimikan ng aking isip

Umalingawngaw ang
Malaon nang hibik
Ng aking puso

Sa katahimikan ng aking isip

Napakinggan ko ang sarili na
Lumilikha, bumubuo
Ng tugtugin

Sa katahimikan ng aking isip

Nawari ko ang hinahangad
Ng maliit at nakagapos
na tinig sa aking loob

Sa katahimikan ng aking isip

Nakita ko ang sarili na
Nagsusulat ng mga
Tula at kuwento

Sa katahimikan ng aking isip

Naunawaan ko ang hinagpis
Na pilit na isinasaisantabi
Ng buhay mahirap

Sa katahimikan ng aking isip

Naramdaman ko ang tuwa
Sa pagsilip at paglikha
Ng mga larawan

Sa katahimikan ng aking isip

Naging kaisa ko ang sa akin
ay may gawa, ako’y naging
kanyang kamanlilikha

Sa katahimikan ng aking isip

2 Okt. 2008
Al Satwa, Dubai, UAE

No comments:

Post a Comment