Monday, June 15, 2009

Sa Ilalim ng Bagong Buwan
Sa Ilalim ng Bagong Buwan
ni Amos Tarana


Ako kaya’y magbabago na rin? Hindi.
Hindi tulad nila, na ang buong katawa’y
binabalutan na ng itim na tela –
pati na mukha.
Hanggang sa mga mata na lang
at mga palad
ang matirang nakikita.
Sila, na ang ipinapabango na’y insenso
at nagpipinta na ng itim na tinta
sa mga kamay.
Sila na aking mga Kababayan,
na kapag naharap sa kagipitan,
ang bagong bukambibig ay…
Ash – hadu an la illaha illal-lah!Deira, Dubai, UAE
22 Abril 2009

No comments:

Post a Comment