Monday, June 15, 2009

Si "K" -- Isang Kaibigan


Si "K" -- Isang Kaibigan
ni Amos TaranaSiya ang kasama ko sa silid
na madilim.

Umagapay sa malaong
pag-iisa,
nagsabit ng kapayapaan

sa aking leeg. Lumagot

sa mga tanikala:
asawang kumapit sa iba,
nagkandadong kompanya.

Siya ang naghatid sa akin
sa liwanag.
Al Satwa, Dubai, UAE
25 Abril 2009

No comments:

Post a Comment