Thursday, October 29, 2009

Feminisasyon ng MigrasyonFeminisasyon ng Migrasyon

Ni Amos TaranaBinugaw ng karukhaan sa bayan ng mga kebab,
tinangkang pitasin ang inaasam na ginhawa.
Ngunit ninanasa ay binakuran ng arbab,
patalim ay niyayakap alang-alang sa pamilya.
Kanser itong nagsusulputan na parang kabute.

29 Oktubre 2009
Deira, Dubai, UAE

No comments:

Post a Comment