Saturday, August 14, 2010

Yakap ni Ina

Yakap ni Ina
Ni Amos TaranaIna,
Sa mga yakap mo'y nangungulila…

Anak,
Huwag mag-alala't
Ako'y uuwi na
Mayayakap na kitang muli
Iyan din ang aking mithi.

Ngunit bakit Ina,
Kanina lang sa pahayagang online
Nabasa ko ang iyong pangalan
Sinakal ka raw ng iyong amo
At saka isinilid sa sako?Al Satwa, Dubai
14 Agosto 2010