Friday, April 2, 2010

HALALAN: Limang Tanaga


HALALAN: Limang Tanaga
Ni Amos Tarana


I
Halalan, ano ka ba?
Sumpa ba o pag-asa
Sa bansang nagdarahop
At salat sa ginhawa

II
Ikaw ba ay pagkain
Na puwedeng ihain
Sa harap ng sikmurang
Laman ay puro hangin

III
Walis ka bang panglinis
At pandurog ng ipis –
Sa tuko ng palasyo
Ay siyang mag-aalis

IV
Kaya mo bang wakasan
Hirap at kalungkutan
Ng aming ama't inang
Pilit nangibangbayan

V
Baka nama'y bangungot
Na muling maglalagot
Sa buhay at pangarap
Ng bansang nababansot
Ika-2 ng Abril 2010
Al Satwa, Dubai, UAE