Tuesday, June 15, 2010

Gisingin mo ako


Gisingin mo ako
Ni Amos TaranaKumawala na ang kapit ng tukong de-nunal
Sa ginintuang trono na pinakamamahal.
Mga alipores niya'y sindak at gimbal
Nang ang unico hijo ni Corazon ang nahalal.

Bukang liwayway ngayon ay mababanaag na
Sa sambayanang hanggang nuo ang pagdurusa.
Abangan na natin ang pag-arangkada ng ekonomiya
At kapayapaan sa larangan ng pulitika.

O, aking bayan, ito nga ba ay totoo na? Kung hindi,
Sa aking pangangarap, gisingin mo ako.

Mga programang pinakawalan sa entablado
Asahan na nating mapapakinabangang totoo.
Kaya tayong nakikipagsapalaran dito sa disyerto
Puwede nang mag-alsa balutan, sa NAIA ang deretso.

Mga laso na dilaw ang sasalubong sa ating pagdating
Kapamilya at mga kaibigan ay atin nang makakapiling.
Asahan lang natin na itong unico hijo ay hindi sinungaling
At 'di tulad ng sinundan niyang sa kapangyarihan ay praning.

Sana nga, sana nga ay totoo na ito. Sapagkat kung hindi,
Sa aking pangangarap, gisingin mo ako.

Totoong walang bayad ang mangarap
Ngunit may sukli naman itong lalong nagpapahirap
Lalo na sa mga taong kasaysayan ay hindi gagap.
Kaya bilis, huwag mong hayaang isip ay manatili sa alapaap,

Sa aking pangangarap, gisingin mo ako.
8 Hunyo 2010
Darya Hotel, Kish, Iran


Kanya-kanyang diskarte lang 'yan


Kanya-kanyang diskarte lang 'yan

Ni Amos Tarana


Si kabayan itong sa isang isla ng Iran dumating
Dala'y mga pagkaing nakade-lata't nakaplastik
Kahit na hindi naman siya mukhang mag-aawting

Sa mumurahing hotel siya ay nakapasok
Mga kabayang nagsisiputian na ang mata
Ang nadatnan sa paligid na amoy usok

Katawa'y ipinahinga sa masurot na kama
Pilit na natulog kahit hindi naman inaantok
Huwag lang maramdaman ang tiyan na umaalma

Sa kanyang pagtulog, dinalaw siya ng panaginip
Employment Visa niya'y inihatid ng isang anghel
Ang wika'y: Heto na anak, hindi ka na maiinip

Si kabayan, sa pagtulog ay napabalikwas
At nakitang hawak na nga niya ang Visang pangarap
Panalangin niya'y nakamit na rin, sa wakas!
5 Hunyo 2010
Darya Motel, Kish Island, Iran