Sunday, May 31, 2009

Pikit Mata


Pikit Mata

ni Amos TaranaMga mata mo’y ipikit
Upang huwag makita
Ang aking paglayo

Mga mata mo’y ipikit
Upang huwag makita
Bigat sa aking puso

Mga mata ko’y ipipikit
Upang huwag makita
Ang pagtawid ng dagat

Mga mata ko’y ipipikit
Upang huwag makita
Ang paglipad sa kalawakan

Mga mata ko’y ipipikit
Upang huwag makita
Na sa iyo at sa bansa’y

…papalayo


02 Agosto 2008
Qatar Airways

No comments:

Post a Comment