Wednesday, March 16, 2011

Kung Ako ay Pintor


Kung Ako ay Pintor

ni Amos Tarana
kung ako ay pintor
ipipinta ko ang aking
araw-araw na ipinapanalangin
pinapangarap -
dahilan ng aking pakikibaka't
matagal nang pagsisikap

gaya ng sapat
masustansiya at masasarap
na pagkaing nakahain
sa hapag -
pinagsasaluhan
ng pamilyang buo
na kasiyahan ay ganap

ipipinta ko
itong mga mag-aaral
na hindi na pinuproblema
ang "no permit, no exam"
kursong inaaral
ay naaayon at makabuluhan
sa pangangailangan
at pagpapaunlad
nitong sariling bayan

kung ako ay pintor
ipipinta ko itong aking
mga kapitbahay
na may trabahong
maipagmamalaki
at buwanang sahod
na nakakabuhay -
wala na ang mga mama
na sa kanto maghapon
ay nakatambay

ipipinta ko rin
na pag-aari na ng mga pinoy
ang malalaking negosyo
mga empleyado naman
ngayon ay ang mga dayo -
mga singkit, puti
pana at arabo
nagmamakaawang
matanggap sa trabaho

ipipinta ko ang kanayunan
na may mga magsasakang
sarili ang lupang binubungkal
pag-aari na rin nila
ang mga pangsakang kagamitan
mga panginoong may lupa
ang s'ya na ngayong nakikisaka
at sa magsasaka'y
nakikiusap na mapautang

ipipinta ko't paglalaanan
ng oras at sikap
ang mga kulungang nagsisiksikan
kung saa'y mahahanap
ang mga trapo sa bansa
na dating nanghold-up
nag-unahan sa pangungurakot
at sa baya'y nagpabaon
sa utang at paghihirap

sa huli ay aking ipipinta
ang mga kabayang
sa ibang bansa naglipana
hindi bilang mga alila
sahuran o nabiktima
kundi mga turistang
sa pamamasyal ay abala
sa bawat paliparan
dalang pasaporte'y
iginagalang - visa'y
'di na rin kinakailangan

sa bawat sulok ng mundo
mga obra ko ay isasabit
upang makita nang malapitan
ng mga kabayang
sa dusa ay hapit
pangarap itong titingalain
pagsisikapan at ipaglalaban
gagawing ganap
kahit buhay man
ang maging kapalit

kung ako ay pintor
hinding-hindi magsasawang
bigyang kulay
na kahit sa canvas man lang
mga pangarap ko'y
ganap na magkabuhay15 marso 2011
deira, dubai, uae


No comments:

Post a Comment