Sunday, March 27, 2011

Elyen


Elyen
ni Amos Tarana


Sa himpapawid namataan
ang isang spaceship;
nang ito'y lumapag,
hanging mainit
sa paligid ay humihip.
Maliit na pintuan nito'y bumukas
at isang nilalang ang lumabas --
pisong barya ang mata,
pinison ang ilong,
mukha'y walang balbas
ang tumambad na hitsura.
Siya'y nagwika:
Magandang araw, kumusta ka?
Ang kanyang ganting narinig
ay Shu hada!?
Nubulaga ang nilalang
nang mapagmasdan ang paligid:
kahong libingan ang mga bahay
at higante ang mga gusali,
santo at santang rebulto
ang mukha ng karamihan,
at naglipana ang mga bihis pari.
Nagulantang ang nilalang
nang matuklasang kanilalang niya
ay nagkalat din sa paligid --
mga aliping namamahay,
ang iba'y aliping sagigilid.
Ang nilalang na nawindang
sa kanyang spaceship ay bumalik;
sa sariling planeta ay umuwi.

Pagdating sa sariling planeta
nais sanang ibalita ang mga nakita
ngunit isang katanungan
ang sumalubong sa kanya:

Sino ka?
26 Marso 2011
Deira, Dubai, UAE

(Shu hada ay Arabic ng What is this?/Ano ito?)

No comments:

Post a Comment