Wednesday, March 16, 2011

Manggagawa


Manggagawa
ni Amos Tarana


Katulad ng bagong silang
na sanggol, hubad
ang migranteng manggagawa
nang iluwal ng karukhaan
sa ibayong dagat.
                          Hubad
sa karapatan.  Uhaw
at sapilitang nagpupumiglas
na malanghap ang buhay,
na maaninag ang liwanag
mula sa hirap.
                          Nagpupumiglas
panawaga'y katarungan. Ang sigaw
na kahalo'y luha ng paghihirap
ay sumpa sa mga mapagkunwang
mapagmalasakit - mga bulag
at manhid.
                          Sa paghihirap
ng mga kabayan, nagiginhawaan
ang mga kalahing naghihintay
sa padalang dirham - kalahing
'di alintana ang panganib
sa daraanan ni kabayan.
                          Naghihintay...

10 Marso 2011
Deira, Dubai, UAE

No comments:

Post a Comment