Monday, June 15, 2009

Aba, Aba, Aba


Aba, Aba, Aba: Tulang pambata na dapat munang mabasa ng mga matatanda
(Nang makarating ang KH-HK et al Sex Scandal sa Dubai)
Ni Amos Tarana


Aba, aba, aba
Ang bata, ang bata,
Ang bata, nadapa
Nadapa, nadapa
Nadapa ang bata

Aba, aba, aba
Ang ina, ang ina
Ang ina’y lumapit
Lumapit, lumapit
Lumapit ang ina

Aba, aba, aba
Ang inang lumapit
Nagalit, nagalit
Nagalit sa bata
Sa batang nadapa

Aba, aba, aba
Minura ng ina
Ang ina’y nagmura
Minura ang bata
Ang bata ay minura

Aba, aba, aba
Ikaw ay tatanga-tanga
Tatanga-tanga, tatanga-tanga
Ang mura ng ina
Ang ina’y nagmumura

Aba, aba, aba
Nasugatan ang bata
Nasaktan ang bata
Ang bata, ang bata
Ang bata’y nadapa30 Mayo 2009
Al Satwa, Dubai, UAE

1 comment: